W jakich zawodach niezbędne są ważne badania psychologiczne kierowców?

Kliknij tu i dowiedz się, jak zamówić badania psychologiczne Bielsko Biała.

Prawo zobowiązuje niektórych kierowców do wykonania badań psychotechnicznych i psychologicznych. Czym one są i kto ma obowiązek je zrobić?

Badania psychologiczne kierowców – komu potrzebne?

Nie każdy kierowca musi poddać się takim testom. Są one wymagane dla kierowców tramwajów oraz pojazdów uprzywilejowanych, przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych, dla instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów. Można stwierdzić więc, że są to badania potrzebne kierowcom zawodowym. Pozostałych kierowców konieczność ta może dotyczyć wyłącznie w sytuacji, gdy zostaną oni skierowani na nie przez pewne organa – czyli na przykład przez Policję – po doprowadzeniu do groźnej kolizji.
Zadaniem badań jest zbadanie osobowości, sprawności psychomotorycznej i sprawności umysłowej kierowcy, co ma zapewnić bezpieczeństwo jemu i pozostałym uczestnikom ruchu drogowego oraz niedopuszczenie do wypadków, które mogą być spowodowane na przykład przez brak koncentracji czy niedostatecznie szybki refleks.

Jak przebiegają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddawani są kierowcy, nie należą do skomplikowanych. Polegają zbadaniu reakcji psychomotorycznych z użyciem specjalnych urządzeń. Podczas badań znaczenie ma wiek osoby badanej, gdyż sprawdzane umiejętności zmniejszają się wraz z wiekiem, a zatem trzeba przyjąć odpowiedni punkt odniesienia.
Jeśli chodzi o ważność testów, to badania kierowców zwykle wykonuje się co pięć lat, ale jeśli ukończyli sześćdziesiąt lat – co 30 miesięcy, zaś kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy ukończyli sześćdziesiąt pięć lat, zobowiązani są wykonywać badania każdego roku.

Dane:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]