Ochrona osób i mienia i płynące z niej korzyści

Potrzebujesz sprawdzić, kto oferuje ochronę Kraków? Na co czekasz? Koniecznie odwiedź http://sed-hut.pl/ochrona-osob-i-mienia/.

Form zabezpieczania mienia oraz osób jest mnóstwo. Jedną z nich jest postawienie na usługi agencji ochrony osób i mienia. Z usług tego rodzaju agencji w większości przypadków korzystają właściciele przedsiębiorstw oraz urzędy. Coraz więcej jest również osób prywatnych, które z pomocą profesjonalistów zamierzają chronić swój dobytek.

Ochrona osób i mienia: dlaczego warto postawić na wsparcie agencji?

Do występujących najczęściej zdarzeń o charakterze losowym, które mogą się przydarzyć właścicielowi firmy w czasie, kiedy go nie ma, jest włamanie. Do zdarzenia tego może dojść nie tylko w firmie, ale także w urzędzie. Oczywiście pracę potencjalnym włamywaczom można istotnie utrudnić, montując antywłamaniowe drzwi i okna. Można także zakupić system alarmowy. Wszystkie te zabezpieczenia znacząco utrudnią przestępcom wejście do budynku. Bezpieczeństwo firm i urzędów, ale także klientom oraz zatrudnionym w nich pracownikom, można zapewnić, korzystając z usług świadczonych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji możemy powierzyć przeróżne zadania. Mogą oni objąć ochraniany budynek dwudziestoczterogodzinnym monitoringiem, mogą także patrolować teren czy prowadzić ewidencję niepokojących zdarzeń, które zaobserwowano w budynku.

Ochrona osób i mienia – korzyści dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, w którego firmie zatrudnionych jest więcej niż 25 pracowników zobowiązany jest każdego miesiąca odprowadzać obowiązkowe składki na PFRON. Agencja ochrony, w której pracują osoby z udokumentowaną niepełnosprawnością, może natomiast ubiegać się o status Zakładu Pracy Chronionej. Przedsiębiorstwa, które postawią na ochronę swoich obiektów przez tego rodzaju agencję, mają prawo do skorzystania z ulg na składki na PFRON. Zniżka ta może sięgać nawet 65 procent. Oznacza to, że w skali roku na zmniejszeniu składek wpłacanych na PFRON można zaoszczędzić całkiem wysokie kwoty.

Dane:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]