Komu przyda się pomoc tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego?

Na tlumaczalnia.pl/tlumaczenia-jezyk-rosyjski/ możesz uzyskać pomoc tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego Kraków.

Ostatnie lata to okres napływu do naszego kraju pracowników i studentów zza wschodniej granicy. Przeważają wśród nich Rosjanie oraz Ukraińcy. To powoduje, iż wzrosło zapotrzebowanie na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – przede wszystkim rosyjskiego, którym posługuje się również znaczna część Ukraińców. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, posiadających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te właśnie są konieczne do podjęcia nauki bądź zatrudnienia w Polsce.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – w jakich przypadkach są konieczne?

Jedynie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest upoważniony do tłumaczenia wszelkiego typu oficjalnych zaświadczeń wydanych przez urzędy z Rosji, Białorusi, Ukrainy bądź Kazachstanu. Należą do nich między innymi akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich, świadectwa maturalne i ukończenia szkół, prawa jazdy oraz dowody osobiste, jak również dyplomy potwierdzające zdobycie różnych uprawnień i kwalifikacji zawodowych. Poza tym należy mu zlecić tłumaczenia umów cywilno-prawnych i kontraktów, dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych czy rejestracji pojazdów.

Kto może być tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Duże znaczenie tłumaczonych dokumentów powoduje, iż na tłumaczu przysięgłym leży duża odpowiedzialność. Tym samym, żeby wykonywać ten zawód, należy otrzymać odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien skończyć studia lingwistyczne, a w następnej kolejności zaliczyć państwowy egzamin, który potwierdzi jego umiejętności. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest dodatkowo pełna zdolność prawna oraz posiadanie obywatelstwa UE.

Dane:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]