Język, czas wykonania, typ przekładu – czynniki wpływające na cenę tłumaczeń

Cennik tłumaczeń z języka ukraińskiego - uzupełnij swoją wiedzę!

W efekcie otwarcia się naszego kraju na biznes z większości krajów świata wzrosło zapotrzebowanie na usługę przekładu. Codziennie polscy tłumacze przygotowują mnóstwo zwykłych i specjalistycznych przekładów na bardziej lub mniej powszechne języki, zarówno na zamówienie klientów biznesowych, jak i statystycznych obywateli.

Mimo, iż online nietrudno wyszukać darmowe platformy oferujące translację, nadal nie wyręczą one zawodowych tłumaczy, gdyż skorzystanie z ich oferty jest często obligatoryjne, np. jeśli potrzebujemy poświadczonego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich przypadkach głowimy się, jak orientacyjnie oszacować cenę przekładu. Od czego więc zależna jest cena tłumaczeń?

Elementy wpływające na finalną cenę przekładu

Na to ile docelowo będzie kosztował nas przekład dokumentu wpływ mają poniższe elementy:
1. Język, na który bądź z którego planujemy przetłumaczyć dokument. Przekład z popularnych języków romańskich (francuski, portugalski) czy germańskich (szwedzki, niemiecki) będzie na ogół tańszy aniżeli translacja z rzadziej spotykanych wśród tłumaczy języków słowiańskich (między innymi białoruskiego, ukraińskiego, rosyjskiego) lub wschodnioazjatyckich (japońskiego, koreańskiego).
2. Kierunek przekładu. Translacja na język polski jest najczęściej o kilkadziesiąt procent tańsza aniżeli tłumaczenie na język obcy.
3. Stopień trudności tłumaczenia lub problematyka dokumentu. Translacja referatów medycznych, kontraktów handlowych albo prac akademickich kosztuje więcej, dlatego że tłumacz musi posiadać nie tylko znajomość leksyki specyficznej dla konkretnej specjalizacji, ale też stosowną wiedzę, by trafnie rozumieć tłumaczony tekst i nie dopuścić do popełnienia przy przekładzie niewybaczalnych pomyłek.
4. Czas realizacji przekładu. Jak przy większości usług, jeżeli zamawiamy coś “na już” powinniśmy przygotować portfel na większy wydatek.

Dlaczego tłumaczenie przysięgłe to większy wydatek?

Należy nadmienić, że przekład wszelkiego typu dokumentów jak przykładowo paszport czy świadectwa szkolne (certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, dyplom ukończenia studiów), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie tytułuje się przysięgłym, bowiem tłumacz obowiązkowo uwierzytelnia go pieczątką z własnym nazwiskiem oraz numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o tym tłumaczeniu zapisuje w indeksie, gdzie przypisuje mu odrębny numer, a także oznacza czy tłumaczenie wykonane było z kopii, odpisu bądź oryginału. Tłumacze przysięgli zwykle mają sztywny cennik za translację najpopularniejszych dokumentów tożsamości i świadectw, natomiast w razie konieczności realizacji tłumaczenia uwierzytelnionego innych pism, cenę usługi oblicza się od długości tekstu finalnego (nie tego, z którego tłumaczymy). W przekładzie poświadczonym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, podczas gdy w przekładzie zwykłym – 1800 znaków.

Dane:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]