Badania wysokościowe i ich rola w określaniu przydatności do pracy

Badania wysokościowe Bielsko - więcej informacji o tych usługach znajdziesz w tym miejscu.

Psycholog to osoba, o której mnóstwo osób nie ma nazbyt dobrego zdania. Bardzo dużo z nas sądzi, że zajmuje się jedynie odkrywaniem relacji swoich pacjentów z innymi ludźmi. Jak się jednak okazuje, wiedza psychologa stanowi ogromną pomoc przy określaniu zdolności do wykonywania określonych prac. I tak, badania psychologiczne wykonywane są m.in w przypadku osób planujących podjąć pracę na wysokościach.

Badania wysokościowe: na czym polegają?

Badania wysokościowe tak naprawdę niewiele różnią się od tych, jakim poddawani są osoby zamierzające pracować jako kierowcy zawodowi. Podstawę stanowią testy osobowościowe, temperamentalne, inteligencji. Ich istotnym uzupełnieniem są testy aparaturowe, które pozwalają ocenić między innymi szybkość reakcji oraz zdolność do koncentracji uwagi. Z pomocą testów aparaturowych jesteśmy w stanie określić czy badana osoba w wystarczający szybki sposób zareaguje na to, co będzie miało miejsce w czasie pracy. Do wykonywania tych testów psycholog stosuje takie urządzenia, jak wirometr, stereometr oraz aparat krzyżowy. To stosunkowo nieskomplikowane urządzenia, które dostarczają wielu informacji na temat osoby poddawanej badaniu. Badania wysokościowe psychologiczne w każdym wypadku obejmują również wywiad psychologiczny. W trakcie wywiadu osoba badana musi być z psychologiem naprawdę szczera. Przekazywanie fałszywych informacji niczemu nie służy.

Kto może wykonywać badania wysokościowe?

Nie każdy psycholog uprawniony jest do wykonywania badań wysokościowych. Uprawnionymi do ich przeprowadzania są ci specjaliści, którzy ukończyli studia podyplomowe z psychologii transportu. Posiadają oni tak wiedzę, jak i umiejętności do wykonywania tego rodzaju badań. Badania wysokościowe wykonywane przez psychologa nie wymagają żadnego specjalnego przygotowania. Należy tylko pamiętać o zabraniu na badanie okularów, jeśli o konieczności ich noszenia zdecydował okulista.

Dane:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]