Stalowe kontenery na odpady dla różnych gałęzi przemysłu

Kontenery hakowe znajdziesz na ekombud.pl.

Nie wszystkie odpady powinny trafić do pojemników na surowce zmieszane albo wtórne. Dotyczy to głównie tych, które są generowane podczas wszelkiego typu prac budowlanych i remontów, jak również odpadów industrialnych. Należy je odwozić do wyznaczonego punktu zbiórki selektywnej, gdzie zostaną poddane utylizacji zgodnie z przepisami o odpadach. W wielu wypadkach mogą jednakże wyniknąć problemy związane z składowaniem i transportem śmieci. Żeby ich uniknąć, trzeba zaopatrzyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Kontenery na śmieci – typy

Najprostsze kontenery otwarte są dopasowane do gromadzenia oraz przewozu starych mebli, opakowań, gruzu i podobnych odpadów. Poza tym dostępne są też kontenery uszczelniane, które znakomicie zdają egzamin przy wywozie nieczystości półpłynnych i ciekłych (między innymi tych generowanych w oczyszczalni ścieków). Szczelne łączenia są również niezbędne w przypadku kontenerów na śmieci miałkie, takie jak trociny, granulaty czy wióry metalowe. Proces ich załadunku ułatwia zamontowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najmniej problematyczne w transporcie są oczywiście kontenery rolkowe, zaopatrzone w system ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery na odpady – dla ekip sprzątających i firm budowlanych

Odbiorcami oferty producentów kontenerów na odpady są najróżniejsze podmioty. Wśród nich można znaleźć między innymi firmy sprzątające oraz zajmujące się opróżnianiem mieszkań, przedsiębiorstwa budowlane, jak również różnego typu zakłady wytwórcze. Na kupno kontenerów na śmieci decydują się firmy oferujące usługi wywózki odpadów o niestandardowych gabarytach oraz gruzu. Udostępniają je one swoim klientom, a po wypełnieniu przewożą do punktu legalnego ich magazynowania bądź utylizacji.

Dane:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]