Windykacja już nigdy nie będzie czasochłonna – poznaj aplikację Flobo

Windykacja faktur - poszerz swoją wiedzę!

Jest dużo różnych powodów, dlaczego klienci nie płacą na czas za zrealizowane zlecenie. Problem z nieopłaconymi fakturami dotyczy zarówno właścicieli firm, którzy oferują usługi dla biznesu, jak również firmy z profilem działalności ukierunkowanym na osoby prywatne.

Windykacja – działania, mające na celu wyegzekwowanie spłaty zaległości

Wierzyciel starć się dojść swojej własności poprzez proces windykacji długu. Chociaż określenie to większości ludzi niedobrze się kojarzy, a w rzeczywistości oznacza to procedurę w ramach której prowadzi się względem dłużnika stosowne działania dopuszczone w obowiązujących normach prawnych. Działania te dążą do ściągnięcia zaległości. To tzw. windykacja polubowna, innymi słowy cykliczne monitowanie nieterminowego kontrahenta i przypominanie o wymogu przelania opłaty. Gdy ta droga windykacji pozostanie bez odzewu, następną opcją jest windykacja sądowa. Jeżeli przedsiębiorstwo współpracuje z kilkudziesięcioma czy nawet z kilkuset klientami i miesiąc w miesiąc generuje porównywalną liczbę faktur oraz paragonów, prawdopodobieństwo, że jakaś część opłat nie będzie wniesiona we wskazanym czasie niewątpliwie rośnie. W organizacji całego procesu związanego z księgowaniem przelewów pomaga polska aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która posiada też opcję prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – ustaw własne harmonogramy działań

Robot Flobo nie tylko kontroluje, czy na rachunek bankowy wpłynęła płatność od kontrahenta, ale w przypadku potwierdzenia jej braku we wskazanym terminie, inicjuje ona proces upominania o obowiązku opłacenia faktury. Przedsiębiorca korzystający z tej aplikacji może dodać własne harmonogramy czynności podejmowanych wobec nieterminowych klientów, definiując między innymi odstęp czasu pomiędzy wiadomościami upominającymi. Informacja o przybliżającym się terminie zapłaty za fakturę wysyłana jest z aplikacji dodatkowo przed jego wygaśnięciem do tych kontrahentów, którzy w ciągu poprzedniego kwartału dwa razy spóźnili się z wykonaniem przelewu lub którzy nie dokonali wpłaty w terminie w ostatnim miesiącu. Jeśli notyfikacje nie przyniosą efektów, kolejnymi stadiami automatycznej windykacji należności podejmowanymi przez Flobo jest przesłanie noty księgowej w wysokości 40 €, a potem przekazanie zawiadomienia o zadłużeniu do BIG. Ostatecznie, gdy wyliczone wyżej działania nie będą skuteczne, Flobo przekaże informacje o zadłużeniu do e-sądu.

Wykorzystanie aplikacji do automatycznej księgowości i windykacji oszczędza liczne godziny przeznaczane na kontrolowanie wpływających przelewów, a po pewnym okresie skutkuje też istotną poprawą terminowości u klientów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]