Faktura proforma – czy zobowiązuje do zapłaty?

Na https://bit.ly/3jZIFUL znajdziesz więcej szczegółów o proforma co to jest.

Wszyscy, którzy prowadzą firmę, ale też i gros osób realizujących zakupy przez internet, otrzymali przynajmniej raz fakturę proforma. Nie każdy jednak wie, czym naprawdę jest ten dokument i co go wyróżnia od tradycyjnej faktury.

Faktura proforma nie jest potwierdzeniem nabycia towaru

W języku łacińskim pro forma oznacza „prowizorycznie”, wobec tego często można spotkać się z określeniem, że faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I rzeczywiście, faktura tego rodzaju nie jest dokumentem księgowym, z tej przyczyny nie ujmuje się jej w ewidencji księgowej bądź w księdze przychodów i rozchodów. Powinno się aczkolwiek zachować ją np.w celu uzupełnienia dokumentacji transakcji.

Faktura proforma winna być traktowana wobec tego jako dokument handlowy, który rodzajem przedłożenia jakiejś oferty. Nie stanowi dowodu zrealizowania usługi czy zakupu artykułów, a więc zgodnie z przepisami ustawy o VAT nie nie stanowi podstawy do odliczenia wykazanej w niej kwoty podatku VAT. Ale czy faktura proforma jest zobowiązująca? Nie, dlatego że mówi o sprzedaży czy też usłudze, która jeszcze nie została wykonana, zatem warunki transakcji w niej przedłożone mogą nadal podlegać negocjacjom.

Proforma nie zwalnia z konieczności przekazania wiążącej faktury VAT

Faktura proforma zawiera te same dane oraz przypomina z wyglądu fakturę VAT, czyli:

  • miejsce i datę jej wystawienia,
  • dane kontrahentów,
  • nazwę towarów lub usług, stanowiących przedmiot transakcji (razem z określeniem ich jednostek miary, ilości itd.),
  • wartość netto oraz brutto (zarówno poszczególnych towarów i usług, jak i wartość całości zamówienia) opisana również słownie,
  • informacja o kwocie ewentualnych rabatów,
  • stawka i obliczona z tego tytułu wysokość podatku VAT,
  • wskazanie terminu zapłaty,
  • określenie terminu dostarczenia towaru lub realizacji usługi.

Taką fakturę trzeba oznaczyć dostrzegalnie w nagłówku określeniem “PRO FORMA”, by łatwo można było odróżnić ten dokument od stosownej faktury VAT, generującej konsekwencje podatkowe. Trzeba również mieć na uwadze, iż ten rodzaj faktury nie zwalnia z obowiązku wystawienia kontrahentowi wiążącej faktury VAT. Co ważne, faktury proforma nie wystawia się w momencie, kiedy kontrahent zapłaci w całości za przedmiot transakcji bądź przeleje przedpłatę.