ABC przedsiębiorcy – krótko o metodzie kasowej

Metoda kasowa - poszerz swoje wiadomości!

Przedsiębiorcy z reguły rozliczają się z fiskusem przy użyciu metody memoriałowej, wedle której obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług powstaje w chwili wystawienia faktury. W tej sytuacji urząd skarbowy nie zważa na to czy na koncie płatnika VAT pojawiła się opłata od kontrahenta. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług następuje nie wcześniej niż po otrzymaniu opłaty od kontrahenta.

Rozliczenie metodą kawową – sposób na utrzymanie płynności finansowej firmy

Brak wniesienia opłat w terminie to nie rzadkość. Przedsiębiorcy czasem spotykają się z sytuacją, kiedy muszą kilka razy przypominać kontrahentowi o zapłacie za wykonane usługi lub dostarczone towary. Gdy takie przypadki zdarzają się cyklicznie, nawet bardzo dobrze działająca firma może liczyć się z stratą płynności finansowej, nie opłacić wszystkich podatków na czas i ostatecznie dostać od urzędu skarbowego bolesną grzywnę. Na szczęście tzw. mali przedsiębiorcy, innymi słowy firmy których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym zamknął się wraz z podatkiem w kwocie dwóch milionów euro, są uprawnieni do korzystania z metody kasowej odraczając w ten sposób termin rozliczenia podatku do czasu otrzymania od kontrahenta uzgodnionej wpłaty. Z uwagi na zdefiniowany przez prawo limit z tej metody może skorzystać stanowcza większość rodzimych przedsiębiorców, aczkolwiek muszą oni pamiętać, że korzystanie z tej drogi rozliczenia działa również w drugą stronę. Gdy więc sami mają problem z dochowaniem terminów opłat, nie mogą odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie uiszczą stosownej należności. Deklarację o zamiarze skorzystania z metody kasowej składa się urzędowi skarbowemu za pomocą druku VAT-R. Wymagane jest też przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym oraz obligatoryjne opisanie każdej wydanej faktury dopiskiem “metoda kasowa”.

Metoda kasowa zmusza do skrupulatnego śledzenia wpływu należności

Biura rachunkowe często odwodzą mniejszych przedsiębiorców od rozliczania metodą kasową podatku VAT. Na ogół przyczyną tego jest po prostu kwestia codziennego monitorowania wpływających należności związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa wymaga wszak permanentnego ich pilnowania, aby nie przekroczyć terminu rozliczenia podatku. W przypadku firm wysyłających każdego miesiąca nie więcej niż kilkanaście faktur nie powinno być z tym kłopotu. Lecz już przy kilkudziesięciu dokumentach kontrola wpłat wpływających na konto firmowe może pochłaniać nawet 2-3 godziny dziennie. Dla takich przedsiębiorstw zalecanym rozwiązaniem, które umożliwia likwidację prawdopodobieństwa omyłek przy księgowaniu i zaoszczędzenie czasu, jest zastosowanie oprogramowania służącego do automatycznego monitoringu należności, jakim jest robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]